Upptäck Kungstandens tandvårdsbehandlingar i Stockholm – från akutvård till avancerad ortodonti för ett vackert, hälsosamt leende.

Kungstanden’s Mångsidiga Tandvårdsbehandlingar i Stockholm

Upptäck Kungstandens tandvårdsbehandlingar i Stockholm – från akutvård till avancerad ortodonti för ett vackert, hälsosamt leende.

Kungstanden’s Mångsidiga Tandvårdsbehandlingar i Stockholm

Upptäck Kungstandens tandvårdsbehandlingar i Stockholm – från akutvård till avancerad ortodonti för ett vackert, hälsosamt leende.

Kungstanden’s Mångsidiga Tandvårdsbehandlingar i Stockholm

Akuta besvär

Akuta besvär

Vår målsättning är att kunna erbjuda dig en akuttid samma dag. Vare sig det är akut tandvärk eller en trasig fyllning så är du i trygga händer. Vi har god erfarenhet av tandvårdsrädda och förstår vad det innebär att endast söka när det är riktigt akut.

Du är välkommen att ringa, boka online eller skicka en förfrågan om tid här direkt.

Akuta besvär

Årliga undersökningar

Vi rekommenderar att alla patienter kommer varje till vartannat år för en basundersökning där vi går igenom allmänna hälsan, eventuella besvär, nya röntgenbilder tas och en grundlig besiktning av alla tänder sker. Avslutningsvis ingår lättare rengöring eller instruktioner i egenvård. På detta vis kan vi tidigt diagnostisera ytliga begynnande problem och förhindra allvarligare kariesangrepp, sjukdomar i tandköttet och infektioner. Allt för att skona tänderna från mer omfattande behandlingar.

Akuta besvär

Tandhygienist

Vi rekommenderar minst en årlig genomgång för samtliga patienter hos en tandhygienist för att avlägsna plack och tandsten i hela munnen som annars kan föranleda tandlossningssjukdomar. Tandhygienisten tar i samband med detta fram en individuellt anpassad plan med information och instruktioner i hur just du ska lyckas hålla det så rent som möjligt i munnen. Vi använder oss av originalprodukter från världsledande schweiziska EMS Piezon samt EMS AirFlow.

Akuta besvär

Implantatbehandling

Ett mycket bra alternativ till att återskapa en förlorad tand är att fästa en titanskruv i käkbenet på vilken man förankrar en porslinskrona. Vår målsättning är att varken du som patient eller någon närstående ska kunna urskilja att det är en artificiell konstruktion. För att uppnå detta krävs en omfattande undersökning och behandlingsplanering, material i toppklass och god erfarenhet. Vi har möjlighet att utifrån dina behov planera ingreppen virtuellt i datorn, framställa kirurgiska guider så att man på operationsdagen kan sätta in provisoriska tänder inom loppet av några få timmar. Vi använder oss av de världsledande implantatsystemen DentsplySirona Astra Tech Implant System samt Straumann.

Akuta besvär

Rotfyllning

Vid t.ex. kraftigt trauma eller en allvarligare kariesinfektion kan tandens pulpa drabbas så man behöver genomgå en rotbehandling. Målsättningen är att under aseptiska förhållanden rengöra tandens inre, avlägsna nerv och blodkärl samt fylla igen med en särskild rotfyllningsmassa. Vi använder oss av världsledande DentsplySirona WaveOne Gold systemet och har expertkompetens av vår egna specialist inom rotbehandlingar: Endodontist och Övertandläkare Jonas Wester.

Akuta besvär

Invisalign/Tandställning

Det självklara alternativet till tandställning är Invisalign. Med hjälp av nästintill osynliga plastskenor förflyttas dina tänder långsamt till önskad position. Skenorna skall bäras dygnet runt men tas enkelt av i samband med måltid eller tandborstning.

Hela behandlingen är datorstyrd och virtuellt färdigställd innan man påbörjar processen i munnen. Som patient kan man själv vara med och påverka samt designa sitt framtida leende. När man är nöjd med planen så beställer man samtliga skenor och byter enkelt hemma en gång i veckan till ett par nya. Med regelbundna kontroller säkerställer man att allt går enligt plan.

Vi har expertkompetens inom Invisalign och är en av dom kliniker som utför flest behandlingar i Sverige.

Akuta besvär

Porslinskrona/fasad

Om en tand har omfattande skada till följd av trauma eller karies så kan man återskapa tanden med keramik. Efter en noggrann inslipning kan ett mycket exakt avtryck tas för att skickas till en tandtekniker som i sin tur framställer porslinskronan eller fasaden. I slutskedet cementeras eller limmas porslinet fast till den befintliga tanden. För att få en hållbar och högestetisk lösning är det viktigt att hela behandlingen från start till slut är optimalt utförd och korrekt planerad med hänsyn till bettet.

Vi använder oss av de världsledande materialvalen Ivoclar e.max och Glidewell BruxZir.

Akuta besvär

Lagningar

Något av de vanligaste en tandläkare gör är att laga hål orsakade av karies. Vad många patienter inte känner till är att de flesta lagningar som görs faktiskt är omgörningar. Alltså att den ursprungliga lagningen av någon anledning inte varit tillräckligt väl utförd. Anledningar till varför en lagning inte håller kan vara brist på kompetens, bristfällig teknik, dåliga/billiga materialval samt otillräcklig finishering med följd av skarvar och otäta fyllningar.

Vi på Kungstanden strävar efter att utföra en lagning som ska vara hållbar och funktionell på alla vis. Vi använder oss av topprankade fyllningssystemet Garrison Composi-Tight® 3D Fusion samt kompositer från bl.a. Tokuyama Estelite® Sigma Quick som vunnit priset för ledanden universalkomposit 9 år i rad på DentalAdvisor.

Akuta besvär

Digital Smile Design

Jakten på det perfekta leendet behöver inte vara så svår om man följer ett välbeprövat protokoll. Med hjälp av Digital Smile Design och det protokoll Christian Coachman tagit fram så har vi möjlighet att utifrån ditt ansikte återskapa ett så naturligt leende som möjligt. Målsättningen är att återskapa dina tänder så att de passar dig och ditt ansikte så bra som möjligt. Även här läggs fokus på att diagnosticera och planera hela behandlingen i förskott virtuellt i datorn. Därefter har man som patient möjlighet att “provköra” det nya leendet och göra justeringar innan beslut om behandling tas.

Välkommen in på en konsultation till oss på Kungstanden.

Akuta besvär

Snarkskena/Antiapnéskena

Obstruktiv sömnapné (OSA) är ett tillstånd då man vid upprepade tillfällen får andningsuppehåll under sömn.

De flesta som lider av sömnapnér snarkar också men det är en stor skillnad på sömnapnér och att snarka. Att snarka kan vara störande men att lida av sömnapnér kan vara direkt livshotande.

Under en sömnapné sjunker syrenivåerna i blodet, koldioxidhalten ökar och hjärtat får svårare att fungera. För varje gång det sker så skickar hjärnan impulser om att vakna upp så att andningen återupptas, detta leder till att man aldrig får en god natts sömn.

Vi på Kungstanden är certifierade av Stockholms Läns Landsting att diagnostisera och framställa antiapnéskenor. Om du misstänker att du själv eller någon i din närhet lider av sömnapnér så rekommenderar vi att ni tar kontakt med er husläkare för en remiss till exempelvis Aleris inför sömnutredning. Om sömnutredningen visar på en klar sjukdomsbild så innefattas antiapnéskenan av landstingstaxa och debiteras ej som vanlig tandvård.

Akuta besvär

Tandblekning

Det finns många tandblekningssystem och produkter såsom Whitening-tandkrämer, geler, lack, munskölj, strips, blekskenor och tandblekningsprodukter som går att köpa av tandläkare.

Inte alla metoder är att rekommendera utan det är viktigt att tandblekningen sker på ett kontrollerat sätt enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi rekommenderar hemblekning med hjälp av individuellt framtagna blekskenor enligt en särskild teknik som minskar risken för ilningar och skada på tänder och tandkött.