fbpx

Något av de vanligaste en tandläkare gör är att laga hål orsakade av karies. Vad många patienter inte känner till är att de flesta lagningar som görs faktiskt är omgörningar. Alltså att den ursprungliga lagningen av någon anledning inte varit tillräckligt väl utförd. Anledningar till varför en lagning inte håller kan vara brist på kompetens, bristfällig teknik, dåliga/billiga materialval samt otillräcklig finishering med följd av skarvar och otäta fyllningar.

Vi på Kungstanden strävar efter att utföra en lagning som ska vara hållbar och funktionell på alla vis. Vi använder oss av topprankade fyllningssystemet Garrison Composi-Tight® 3D Fusion samt kompositer från bl.a. Tokuyama Estelite® Sigma Quick som vunnit priset för ledanden universalkomposit 9 år i rad på DentalAdvisor.