fbpx

Det självklara alternativet till tandställning är Invisalign. Med hjälp av nästintill osynliga plastskenor förflyttas dina tänder långsamt till önskad position. Skenorna skall bäras dygnet runt men tas enkelt av i samband med måltid eller tandborstning.
Hela behandlingen är datorstyrd och virtuellt färdigställd innan man påbörjar processen i munnen. Som patient kan man själv vara med och påverka samt designa sitt framtida leende. När man är nöjd med planen så beställer man samtliga skenor och byter enkelt hemma en gång i veckan till ett par nya. Med regelbundna kontroller säkerställer man att allt går enligt plan.
Vi har expertkompetens inom Invisalign och är en av dom kliniker som utför flest behandlingar i Sverige.