fbpx

Om en tand har omfattande skada till följd av trauma eller karies så kan man återskapa tanden med keramik. Efter en noggrann inslipning kan ett mycket exakt avtryck tas för att skickas till en tandtekniker som i sin tur framställer porslinskronan eller fasaden. I slutskedet cementeras eller limmas porslinet fast till den befintliga tanden. För att få en hållbar och högestetisk lösning är det viktigt att hela behandlingen från start till slut är optimalt utförd och korrekt planerad med hänsyn till bettet.
Vi använder oss av de världsledande materialvalen Ivoclar e.max och Glidewell BruxZir.