fbpx

Vi rekommenderar att alla patienter kommer varje till vartannat år för en basundersökning där vi går igenom allmänna hälsan, eventuella besvär, nya röntgenbilder tas och en grundlig besiktning av alla tänder sker. Avslutningsvis ingår lättare rengöring eller instruktioner i egenvård. På detta vis kan vi tidigt diagnostisera ytliga begynnande problem och förhindra allvarligare kariesangrepp, sjukdomar i tandköttet och infektioner. Allt för att skona tänderna från mer omfattande behandlingar.